INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

Pravilnik

INSIGNITUS Serbia

Vaš sagovornik

INSIGNITUS Serbia
Tel.: 065 201 20 20
insignitus.rs/381/RS

Insignitus GOLD d.o.o.

Knez Mihajlova 30
11000 Beograd

E-Mail: office@insignitus.rs
Telefon: +381 652012020

OUP O PRETPLATI NA ZLATO

Opšti uslovi ugovora o „Pretplati na zlato“ društva Insignitus GOLD Serbia d.o.o..

  

Preambula

Pretplata „Insignitus-Gold“ je proizvod društva Insignitus GOLD Serbia d.o.o.

 

§ 1 Područje važenja:

1.   Za poslovni odnos između društva Insignitus GOLD d.o.o. i korisnika „Pretplate na zlato“ važe isključivo sledeći Opšti uslovi ugovora u njihovoj važećoj verziji u momentu zaključenja. Druge uslove korisnika „Pretplate na zlato“ društvo Insignitus GOLD d.o.o.ne priznaje, sem ukoliko Insignitus GOLD d.o.o. ne odobri njihovo važenje isključivo u pismenoj formi.

2.   Izmene ugovornih uslova se vrše u pismenoj formi na adresu, koja je kao poslednja poznata društvu. Kupac je u obavezi da pismenim putem bez odgađanja obavesti društvo o promeni adrese. Izmene se smatraju odobrenim, ako korisnik „Pretplate na zlato“, nakon izmene ugovornih uslova, u roku od šest nedelja ne izjavi pismeni prigovor protiv istih. Društvo Insignitus GOLD d.o.o.  će korisnika „Pretplate na zlato“ prilikom obaveštavanja posebno informisati o pravu na prigovor.  Ukoliko korisnik „Pretplate na zlato“ izjavi prigovor, društvo Insignitus GOLD d.o.o. ima pravo da raskine ugovor bez poštovanja bilo kakvog otkaznog roka ili da obustavi dalju nabavku i prodaju plemenitih metala za predmetnog pretplatnika.

 

§ 2 Priznavanje:

Opšti uslovi ugovora društva Insignitus GOLD d.o.o. za „Pretplatu na zlato“ se izričito odobravaju i prihvataju potvđivanjem odgovarajućeg formulara o prijavi na internetu.

 

§ 3 Obaveze o informisanju / Informacija:

1.   Insignitus GOLD Serbia d.o.o.:  društvo registrovano je kod Agencije za privredne registre (APR) pod matičnim brojem 20965258.

2.   Dalje informacije o „Pretplati na zlato“ će korisniku „Pretplate na zlato“ biti pristupačne  kroz interno „login-područje“ na internetu. Ovo „login-područje“ se dostavlja korisniku „Pretplate na zlato“ prilikom zaključenja u skladu sa §2.

 

§ 4 Zaključenje ugovora:

1.   Zaključenje „Pretplate na zlato“ predstavlja ponuda korisnika pretplate  društvu Insignitus GOLD d.o.o. za zaključenje ugovora o redovnom sticanju, skladištenju i obavljanju prodaje, sticanju i eventualnom otkupu fizičkog zlata.  

2.   Do realizacije „Pretplate na zlato“ dolazi tek prihvatanjem ponude od strane društva Insignitus GOLDd.o.o

3.   Realizacija ugovora se pretplatniku dokumentuje pismenim slanjem pozdravnog dopisa.

4.   Potvrda o kupovini, vidljiva u internom „login-području“ , o sticanju zlata, se vrši najkasnije jedan dan nakon prijema uplate mesečnog iznosa pretplate.

5.   „Pretplatu na zlato“ društva Insignitus GOLD d.o.o. mogu da zaključuju samo pravna lica, ili fizička lica koja su napunila 18 godina.

 

§ 5 Sticanje plemenitih metala od strane pretplatnika:

1.   Svakom uplatom na „Pretplatu na zlato“ pretplatnik kupuje fizički plemeniti metal (najmanje 995,0/1000 čistog zlata) u investicionim pločicama od 1 grama.

2.   Društvo Insignitus GOLD d.o.o. prihvata kupoprodajni ugovor kupca i prenosi vlasništvo na kupca neposredno po kupovini plemenitog metala.

3.   Stečeni fizički plemeniti metal se kumulira od kupovine do kupovine. Svaka kupovina se vrši po  §11 naznačenoj kupoprodajnoj ceni za 1 gram zlatne pločice društva Insignitus GOLD Srbija Online Shop plemenitih metala. Pretplatnik se u zaštićenom „login-području“ „Pretplate na zlato“ može informisati o aktuelnom stanju stečene količine fizičkog zlata.

4.   Društvo Insignitus GOLD d.o.o.pribavlja pretplatniku vlasništvo nad kupljenim plemenitim metalima putem ustupanja suvlasništva nad delovima zbirne količine fizičkog plemenitog metala koji se nalazi u vlasništvu društva Insignitus GOLD d.o.o.  u vrsti i kvalitetu navedenoj u § 5.1. , i time je to poseban fond.

5.   Prenos vlasništva se vrši ustupanjem indirektnog poseda nad kupljenom količinom plemenitog metala, koji se opet uknjižbom kupljene količine plemenitog metala vrši u skladištu plemenitog metala koje vodi društvo Insignitus GOLD d.o.o. Ugovorne strane se slažu po pitanju prenosa vlasništva.

 

§ 6 Suvlasništvo nad zbirnom količinom,  ovlašćenje za skladištenje:

1.   Za određivanje udela u suvlasništvu nad količinom plemenitog metala kojom upravlja Insignitus GOLD d.o.o.,  merodavna je je uskladištena količina plemenitog metala u predmetnim skladištima plemenitog metala.

2.   Kao alternativu, društvo Insignitus GOLD d.o.o.pretplatniku može da ponudi, da otkupi količinu plemenitog metala koja je u vlasništvu pretplatnika i da otkupnu cenu pretplatniku isplati u novcu.

 

3.   Društvo Insignitus GOLD d.o.o.ne sme na drugi način da umanjuje zbirnu količinu. Ovaj sporazum se adekvatno primenjuje na vanjskog upravitelja u slučaju uprave od strane trećeg lica.

4. Pretplatnik je u svakom trenutku slobodan da zahteva, da mu njegovi udeli zlata koji se nalaze u dopou budu fizički dostavljeni.

 

§ 7 Pravo na opoziv:

“Pretplata na zlato” može da se opozove u svako doba nakon zaključenja, bez navođenja razloga, i to pismenim putem (dopisom, mejlom). Opoziv se adresira na: Insignitus GOLD d.o.o.– adresa: Balkanska 2/L17, Beograd, ili putem mejla na: abo@insignitus.rs

 

§ 8 Gubitak prava na opoziv:

Ukoliko je nakon plaćanja jednog pretplatničkog iznosa za „Pretplatu na zlato“ od strane pretplatnika već kupljena roba od Insignitus GOLD d.o.o.i ista uknjižena u skladište pretplatnika, za ovu predmetnu kupovinu se ne može vršiti opoziv.

 

§ 9 Garancija:

1.   Društvo Insignitus GOLD d.o.o.garantuje mesečnu kupovinu, osigurano skladištenje i fizičku isporuku plemenitih metala stečenih po odgovarajućoj kupoprodajnoj ceni nakon prestanka „Pretplate na zlato“.

2.   Isporučene forme i vrste su uobičajene i trgovačke investicione pločice u veličinama (zlatne pločice od čistog zlata 1g, 5g, 10g i 20g) i odgovaraju standardu „Good Delivery“.

3.   Društvo Insignitus GOLD d.o.o.se dobrovoljno obavezuje na jednogodišnju proveru (audit) fizičkih plemenitih metala predstavljenih u internom „login-području“, i to od stranog, nezavisnog, renomiranog, međunarodno priznatog revizorskog društva ili notara. Prilikom ove provere društvo koje vrši kontrolu izdaje uverenje o proveri to jest overu provere, pod nazivom „ComfortLetter“.

Ovaj „Comfort Letter“ potvrđuje radi sigurnosti pretplatnika, da su sve navedene količine plemenitih metala 100 % postojeće i u posedu društva Insignitus GOLD d.o.o.i da je time zakonski zagarantovana dostava po svim pojedinačnim ugovorima o pretplati zlata.

4.   Svaki novi aktuelni „Comfort Letter“ će biti objavljen u internom „login-području“ i pretplatniku stavljen na raspolaganje za download-ovanje.

 

§ 10 “Pretplata na zlato” / Uslovi plaćanja:

1.   Ukoliko nije postignut drugačiji sporazum, pretplatnik „Pretplate na zlato“ plaća svoj mesečni prilog trajnim nalogom za „Pretplatu na zlato“ na žiro račun društva Insignitus GOLD d.o.o.ili na račun jednog od njenih zastupnika.

2.   Plaćanja se vrše na račun društva Insignitus GOLD d.o.o.bez naknada i troškova koja padaju na teret društva ili na teret jednog od njenih zastupnika.

3.   Mesečna “Pretplata na zlato” iznosi po izboru ili RSD 5.000 ili RSD 10.000.

4.   “Pretplata na zlato” se smatra važećom sve dok se na račun društva Insignitus GOLD d.o.o.ili njenog zastupnika vrše mesečna plaćanja.  Ukoliko se kupovina „Pretplate na zlato“ u roku od uzastopno tri meseca ne pripiše u priliv na računu društva Insignitus GOLD d.o.o.ili njenog zastupnika, “Pretplata na zlato” automatski prestaje da važi.

  

§ 11 Kupoprodajne cene, troškovi osiguranja i skladištenja:

Kupoprodajne cene navedene u Insignitus GOLD Srbija Online Shop plemenitih metala se podrazumevaju kao bruto cene sa porezom na dodatnu vrednost i odgovaraju prosečnim tržišnim cenama. Na teret pretplatnika ne padaju nikakvi troškovi za osiguranje i skladištenje „Pretplate na zlato“. Kupoprodajna cena navedena u internom „login-području“ zavisi od veličine stečene zlatne pločice od 1 grama i identična je sa aktuelno navedenom kupoprodajnom cenom na internet platformi www.insignitus.rs društva Insignitus GOLD d.o.o.na dan kupovine.

 

§ 12 Skladištenje, isporuka sa pravom izbora:

1.   Skladištenje stečenih plemenitih metala se do isporuke vrši u zaštićenim trezorima.

2.   Kupljeni plemeniti metal se u regularnom odvijanju „Zlatne pretplate“ do momenta isporuke skladišti  u osiguranom depou za plemenite metale u Beogradu i u izabranom momentu se dostavlja na navedenu adresu to jest može se lično preuzeti u poslovnom lokalu društva Insignitus GOLD d.o.o.nakon prethodnog dogovora.

 

 

 

§ 13 Regularno odvijanje:

Ugovor regularno prestaje da važi nakon raskida od jedne ugovorne strane ili zbog neplaćanja pretplatne naknade uzastopno tri meseca.

 

§ 14 Isporuka i troškovi slanja:

1.   Isporuka pohranjenog zlata se vrši nakon otkaza „Pretplate na zlato“.

2.   Isporuka se vrši na naznačenu adresu isporuke ili preuzimanjem, u postojećim veličinama poluga (zlatne poluge od čistog zlata 1g, 5g, 10g ili 20g). Težine koje su ispod postojećih veličina poluga od 1 g zlata, biće obračunate i isplaćene u novcu. Kurs za ovo se ravna po uputstvima u skladu sa § 14 tačka 3.

3.   Pretplatnik je slobodan da u svako doba prihvati otkupnu ponudu društva Insignitus GOLD d.o.o. Otkupna cena se obračunava po dnevnom kursu u aktuelnom danu prodaje, koji je iskazan na internet stranici društva Insignitus GOLD d.o.o.Pretplatnik se u zaštićenom „login-području“ „Pretplate na zlato“ može informisati o akuelnoj otkupnoj ceni koja se nudi. Tokom plaćanja pretplatniku se dostavlja i otpremnica sa obračunom. Iznos koji se duguje zbog otkupa od strane društva Insignitus GOLD d.o.o.biće pretplatniku doznačen na njegov žiro račun u roku od 7 radnih dana.

4.   Kupac dodatno ima pravo, da u svako doba izdejstvuje isporuku u skladu sa §14 tačka 5, a da to nema uticaja na

postojeću „Pretplatu na zlato“.

5. Troškovi isporuke nastaju kupcu tek onda, kada treba da se isporuči zlato češće od jedanput godišnje. Pravo na besplatnu isporuku nastaje svaki put kroz kupovinu „Pretplate na zlato“ dvanaest puta u skladu sa ugovorom. Ukoliko se pre toga vrši isporuka ili preuzimanje, troškovi isporuke se mogu pogledati u odgovarajućoj tabeli isporuke na internet stranici www.insignitus.rs 

  

§ 15 Odgovornost:

Isključena je odgovornost zbog šteta, koje nisu nastale namernom ili grubom nepažnjom povreda obaveza društva Insignitus GOLD d.o.o. U to su uključene i štete zbog pogrešnog knjiženja koje nisu štetne po život, telo ili zdravlje. Isto važi i za povrede obaveza zakonskih zastupnika i pomagača pri realizaciji.

 

§ 16 Manjkavosti:

Pretplatnik robu mora da ispita odmah po prijemu i da bez odgađanja pismenim putem prijavi vidljive i prepoznatljive manjkavosti. Radi sprečavanja manjkavosti, roba koja se isporučuje se od strane Insignitus GOLD d.o.o. ili njenih partnera pakuje se, meri, fotografiše po principu više očiju, i ta dokumentacija se arhivira.

 

§ 17 Zaštita podataka:

Sa podacima o pretplatniku „Pretplate na zlato“ se postupa poverljivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

§ 18 Primenljivo pravo / mesto suda / mesto ispunjenja:

Na ovaj ugovor se primenjuje pravo Republike Srbije, ukoliko u ugovoru nije navedeno pozivanje na odgovarajuću primenu drugih normi. Mesto suda i mesto ispunjenja je Beograd.

 

§ 19 Pismena forma:

Za sve sporazume i izmene je potrebna pismena forma. Isto važi i za odustajanje od pismene forme.

 

§ 20 Salvatorijska klauzula:

Ukoliko se pokaže da su pojedine odredbe iz zaključenog ugovora sa pretplatnikom, koji se zasniva na ovim Opštim uslovima poslovanja, ništavne, to neće imati uticaja na ostale odredbe. Nevažeća ili nejasna ili neizvodljiva odredba mora da se zameni  odredbom čije je tumačenje tako, da se sa njom postigne nameravana ekonomska svrha. Nedostaci se moraju popuniti u skladu sa nameravanom ekonomskom svrhom.

 

Stanje: 26.6.2014.

Insignitus GOLD d.o.o.Balkanska 2/l17, Beograd

Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
OUP O PRETPLATI NA ZLATO