INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

6. Manager Bonus

Poslovni partner zarađuje od svojih lično direktno sponzorisanih poslovnih partnera 10% na njihove Dual Team Commissions (ograničeno na proviziju prihodovnog načina  4. Dual Team Commissions). 

Broj poslovnih partnera kojima se isplaćuju Manager Bonusi, nije ograničen.

Manager Bonus    =    10% na Dual Team Commission direktno sponzorisanog poslovnog partnera 

 

Preduslov za pravo na provoziju:

Osnovni preduslov da bi mogla da se zaradi Manager Bonus jeste status aktivnog poslovnog partnera (tekuća Insignitus Gold pretplata od 5000,- RSD ili 10000,- RSD), status kvalifikovanog poslovnog partnera (najmanje jednog direktno sponzorisanog, aktivnog poslovnog partnera u levom timu i  najmanje jednog direktno sponzorisanog, aktivnog poslovnog partnera u desnom timu) i jednom dostignut  nivo karijere „1 Star Bronze“.

Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
6. Manager Bonus