INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

7. Step Up Bonus

Step Up Bonusi su jednokratne premije, koje se isplaćuju, kada poslovni partner  dostigne po prvi put jedan određeni nivo karijere i može da zadrži nivo ove karijere minimalno u dve naredne nedelje jednu za drugom

Step Up Bonus

Preduslov za obračun provizije:

Osnovni predslov da može da se zaradi Step Up Bonus jeste status aktivnog poslovnog partnera (tekuća Insignitus Gold pretplata od 5000,- RSD ili 10000,- RSD) i status kvalifikovanog poslovnog partnera (najmanje jednog direktnog sponzorisanog, aktivnog poslovnog partnera u levom timu i najmanje jednog direktno sponzorisanog, aktivnog poslovnog partnera u desnom timu).

Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
7. Step Up Bonus