INSIGNITUS Gold Srbija
Prodavnica zlata i plemenitih metala

Plan nagrađivanja - osnovne definicije

Aktivno poslovno partnerstvo

Da biste uopšte mogli da ostvarujete prihod kao poslovni partner i time imate pravo na provizije, poslovni partner da ima Aktiv-Status.

Status „Aktiv“: Poslovni partner se označava kao aktivan, sve dok je kupljen jedan  Startup-Box I (RSD 18.000) i dok je u toku Insignitus Gold mesečna pretplata (RSD 5.000 ili RSD 10.000).

Status „Inaktiv“: Poslovni partner čija se tekuća  Insignitus Gold pretplata (RSD 5.000 ilii RSD 10.000) ne plaća, označava se kao neaktivan.

Status „Kvalifikovan“: Poslovni partner se kvalifikuje, ukoliko sponzoriše najmanje po jednog poslovnog partnera u statusu  aktivan (Insignitus Startup-Box I od RSD 18.000 i Insignitus Gold pretplata) u levom  i najmanje jednog aktivnog poslovnog partnera u desnom timu.

 

Obim prodaje (Salesvolumen SV)

Različiti proizvodi (Artikli u online Insignitus Goldshop-u, Insignitus Gold pretplati, Insignitus Startup-Box) stvaraju izvesni obim prodaje (Salesvolumen SV) koji se navodi u jedinicama - Units. Sa ovim SV Units obračunavaju se različiti načini prihoda.

 

Direktni partner

Poslovni partneri koji se direktno preko online linka registruju, označavaju se kao „direktni“ partneri. Svaki poslovni partner može bez ograničenja da sponzoriše dalje direktne partnere.

Indirektni partner

Poslovni partneri koji se ne registruju direktno preko online linka, nego preko na pr. direktnih partnera, ili drugih indirektnih partnera levog ili desnog tima, označavaju se kao „indirektni“ partneri. Kao indirektni partneri označavaju se i partneri u levom ili desnom timu koji su registrovani odozgo od Up-Line.

 

Levi tim i desni tim

U dualnom binarnom planu karijere razlukujemo dva tima. Levi tim i desni tim. Ostvareni prihodi od prodaje (SV) iz levog tima se sabiraju i ostvareni prihodi od prodaje (SV) iz celog desnog tima se isto tako sabiraju. Onda iz toga sledi  nedeljni obim prodaje iz levog tima i nedeljni obim prodaje iz desnog tima. Ovi zbirovi su osnova za različite vrste prihoda.

Primer levog i desnog tima:

Example: left and right team

 

Provizijski ciklus (Circle)

Provizjskim ciklusom smatramo nedeljno poređenje između zbira levog tima i zbira desnog tima. Sa po 100 SV u levom timu i 100 SV u desnom timu izračunava se 1 Circle (Provizijski ciklus). 

Obračun:

1 Provizijski ciklus (Circle)   =  100 SV u levom timu i 100 SV u desnom timu   

Primer obračuna Circles:

Example Calculation of Circles

U ovom primeru je zbir u levom timu 300 SV i u desnom timu isto tako 300 SV. Od 100 SV u levom timu i 100 SV u desnom timu izračunava se  1 Circle (Provizijski ciklus). Time je rezultat u ovom primeru 3 Circles (kruga). 

300 SV levo | 300 SV desno = 3 Circles (kruga)

 

Prenos obima prodaje (SV)

Prilikom izračunavanja Circles (Provizijskog ciklusa) preostaje u najvećem broju slučajeva obim prodaje (SV) u levom timu ili u desnom tmu.  Ostatak obima prodaje se prenosi u sledeću sedmicu.

Primer obračuna prenosa:

Example

U ovom primeru je zbir u levom timu 320 SV i u desnom timu 230 SV. Sa po 100 SV u levom timu i 100 SV u desnom timu izračunava se 1 Circle (Provizijski ciklus). Time je rezultat u ovom primeru 2 Circles. 

320 SV levo | 230 SV desno = 2 Circles 

Ostatak SV koji preostaje u levom i ili u desnom timu prenosi se u sledeću sedmicu. 

Prenos u sledeću sedmicu:

120 SV levo | 30 SV desno

 

Nivo karijere 

Različiti nivoi karijere (stepenice karijere) proizilaze iz nedeljno obračunatih Circles. 

Career Level

Primer:

Ako se u jednoj sedmici obračuna 50 Circles, time  poslovni partner postiže nivo karijere „1 Star Silver“ i ostaje na ovom nivou sve dok ne ostvari sledeći nivo.

Design i uvođenje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
Plan nagrađivanja - osnovne definicije